Audyty dostępności stron www - Fundacja Widzialni

Wybierz język:

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żólty
 • Kontrast żółto-czarny

Dla niesłyszących

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Audyty dostępności stron www

Fundacja zrealizowała niemal 1000 audytów dostępności w oparciu o opracowaną przez ekspertów Fundacji metodologię badań, opartą na badaniach eksperckich oraz testach z użytkownikami niepełnosprawnymi (Portfolio). Składają się na nie: audyty dostępności w formie ocenianych zestawień, audyty zlecone, badania na potrzeby publikacji IT w Administracji (co miesiąc w latach 2009 – 2013), badanie „Raport otwarcia”. Fundacja opracowała na podstawie audytów szczegółowe rekomendacje pozwalające dostosować do standardów dostępności serwisy ministerstw, banków, bankowości online, uczelni wyższych, firm ubezpieczeniowych, sądów, sklepów internetowych, operatorów telekomunikacyjnych, muzeów, teatrów i wielu innych podmiotów. Fundacja ustanowiła jedyne w Polsce oznaczenie Strona Internetowa bez Barier, przyznawane serwisom spełniającym międzynarodowe standardy dostępności. 

Wzór certyfikatu Strony Internetowej Bez Barier

Wzór certyfikatu Strona Internetowa bez Barier

Zgłoś Audyt

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem audytu dostępności strony www
prosimy o kontakt pod numerem tel.

34 325 40 41
lub
e-mail: biuro@widzialni.org

Audyt dostępności przeprowadzany przez Fundację Widzialni jest badaniem dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  zaleceniami Unii Europejskiej dla krajów członkowskich.

Audyt dostępności składa się z dwóch etapów:

 • badania eksperckiego przeprowadzonego przez ekspertów z zakresu programowania i dostępności
 • badania z użytkownikami niepełnosprawnymi (niewidomi, niedowidzący i głusi)

Badanie eksperta

Polega na sprawdzeniu przez eksperta z dziedziny dostępności stron internetowych, szeregu elementów mających wpływ na dostępność serwisu zgodnie z listą kontrolną WCAG 2.0 w oparciu o metodologię badania opracowaną przez Fundację Widzialni wraz z Uniwersytetem Śląskim.

Badanie użytkowników niepełnosprawnych

Drugą część badania to user experience, czyli badania z osobami niewidomymi, niedowidzącymi i głuchymi. Badanie użytkowników jest podzielone na dwie części. W pierwszej badający sprawdzają kluczowe elementy serwisu. Osoby niesłyszące sprawdzają zrozumiałość i przejrzystość treści i ich wpływ na odbiór serwisu, osoby niewidzące z wykorzystaniem oprogramowania asystującego sprawdzają możliwość nawigowania i pozyskania informacji w serwisie. W drugiej części badający wykonują serię zadań wytypowanych dla danego serwisu

Wynikiem badania jest raport zawierający wyniki testów eksperta i użytkowników, podsumowanie oraz sposoby rozwiązań napotkanych błędów.

Serwis, w którym zostaną zastosowane rekomendacje Fundacji wynikające z audytu będzie mógł zostać wyposażony w  oznaczenie Strona Internetowa bez Barier.

Badanie aplikacji mobilnej lub wersji mobilnej serwisu internetowego przeprowadzone jest z użyciem urządzeń mobilnych (smartfony i tablety) działających w oparciu o najpopularniejsze wśród niepełnosprawnych mobilne systemy operacyjne: Android i iOS

W badaniu biorą udział osoby niewidome i niedowidzące.

Badanie realizowane jest pod kątem:

 • Zgodności ze standardem WCAG 2.0
 • Współpracy z technologiami asystującymi używanymi w najpopularniejszych systemach mobilnych
 • Użyteczności i funkcjonalności zarówno z poziomu ekranów dotykowych jak i innych zewnętrznych urządzeń (zewnętrzne klawiatury, linijki brajlowskie, itp.)
 • Prawidłowej prezentacji treści na urządzeniach o różnej wielkości matrycy i dynamicznie zmieniającej się orientacji obrazu
 • Użyteczności opcji ustawień

Najważniejszym wynikiem badania jest raport zawierający:

 • wskazanie niezgodności ze standardem WCAG 2.0
 • opis problemów na jakie napotkali niepełnosprawni użytkownicy
 • sposoby rozwiązania problemów.

Osoby niepełnosprawne sprawdzają wersję mobilną serwisu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Po przeprowadzeniu testów zostaje przygotowany raport z badania.


Pliki do pobrania

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

W celu uniemożliwienia rozsyłania spam'u prosimy rozwiązać proste zadanie matematyczne, np.: 2 + 3 daje 5.

:

Twój numer IP:
184.73.55.221 ( ec2-184-73-55-221.compute-1.amazonaws.com )

 Kontakt

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

nr tel: 34 325 40 41
e-mail: biuro@widzialni.org

Czytaj więcej O fundacji

Społeczności