II spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych - Fundacja Widzialni

Wybierz język:

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żólty
 • Kontrast żółto-czarny

Dla niesłyszących

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

II spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych

logo Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętnosci Cyfrowych w Polsce

Grupa robocza ds. dostępności zasobów internetowych

1 października 2014 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej ds. dostępności zasobów internetowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, instytucji i firm.

Potrzeba powszechnej edukacji w zakresie dostępności zasobów internetowych dla osób o specjalnych potrzebach to główna diagnoza którą postawili uczestnicy spotkania. Wiedza o konieczności dostosowania serwisów www do wymagań rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności jest coraz większa ale brakuje odpowiednich szkoleń i dobrych wzorców.

Podczas spotkania przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Michał Bukowski zaprezentował pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych przygotowanych na potrzeby Programu Operacyjnego (PO PC 2014-2020). W dokumencie znajduje się, istotna z punktu widzenia dostępności e-usług, część dotycząca projektowania usług zorientowanych na użytkownika. Grupa podda analizie dokument i wyda swoje rekomendacje w tym zakresie.

Aby skutecznie oddziaływać na podmioty publiczne wymagane jest sformułowanie odpowiednich przepisów prawa. Naszym celem jest umocowanie architektury korporacyjnej państwa w Krajowych Ramach Interoperacyjności tak, aby pryncypia wprost wynikały z prawa”powiedział Michał Bukowski.

Podjęto również temat wdrażania rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Podmioty objęte rozporządzeniem posiadają już pierwsze doświadczenia z wdrażania w swoich firmach zapisów rozporządzenia. Uznano, że przygotowanie case study, opisu problemów, dobrych praktyk posłuży dla tworzenia w przyszłości lepszego i bardziej precyzyjnego prawa.

Podczas dyskusji Pan Jacek Zadrożny z Fundacji Vis Maior zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia wykazu narzędzi asystujących, z których korzystają osoby niepełnosprawne z podziałem na płatne oraz bezpłatne. Wykaz posłuży wszystkim zainteresowanym w podejmowaniu świadomych decyzji o wyborze narzędzi asystujących.

Przemysław Marcinkowski przedstawił metodologię badań dostępności stron www opracowanej przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Metodologia opiera się na badaniu eksperckim oraz badaniu z użytkownikami niepełnosprawnymi. Eksperci z dziedziny dostępności uczestniczący w spotkaniu uznali, że udział użytkowników o różnych niepełnosprawnościach jest wymagany w badaniach dostępności. Ten zapis znalazł się także w pryncypiach architektury korporacyjnej państwa.

„Walidatory wykorzystane do badania dostępności są liczne. Nie ma nic bardziej mylnego niż wyciągnięcie wniosku, że strona jest dostępna na podstawie badania przy pomocy jednego walidatora. Wynikiem badania dostępności powinien być wykaz niezgodności, ich opis i propozycje rozwiązań. Samo sprawdzenie serwisu bez propozycji rozwiązań nic nie daje.” – skomentował Przemysław Marcinkowski

Grupa ds. dostępności zasobów internetowych podejmie w najbliższym czasie szereg działań wychodzących na przeciw potrzebie powszechnej edukacji. Będzie to m.in.

 • cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów zorganizowanych w formule otwartej
 • przygotowanie tzw. „packu dostępnościowego” zawierającego zbiór rekomendacji, wytycznych, wskazówek i wykaz dobrych praktyk dla podmiotów publicznych i prywatnych
 • zwrócenie uwagi na problem dostępności rektorów szkół wyższych z sugestią wprowadzenia do programów nauczania zagadnień z nią związanych
 • przygotowanie rekomendacji dla tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które posłużą podmiotom publicznym do efektywnego przygotowywania zamówień , przetargów i konkursów związanych z dostępnością e-usług.

Przydatne linki:

- Architektura korporacyjna państwa

- Metodologia badania dostępności strony www


Artykuły
  Kontakt

  Fundacja Widzialni
  ul. Warszawska 53
  42-202 Częstochowa

  nr tel: 34 325 40 41
  e-mail: biuro@widzialni.org

  Czytaj więcej O fundacji

  Społeczności