W imieniu Uniwersytetu w Antwerpii oraz Moniki Szczygielskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Fundacji Widzialni, która jest w komitecie naukowym wydarzenia serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą dostępności event'ów. Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2016 roku w Belgii.

Dostępność szybko staje się dziś standardową i integralną częścią wielu wydarzeń na żywo. Projekt Unlimited chciałby oddać hołd temu rozwojowi i nakreślić mapę aktualnego stanu gry, skupiając się m.in. na audiodeskrypcji, napisach dla niesłyszących i języku migowym.

Badania ADLAB Project pokazały, że dostępność wydarzeń staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie.  Niemniej jednak istnieje wielka różnica w sposobie i tempie, w jakim dostępność jest rozwijana oraz w dziedzinach, w których zyskuje ona na znaczeniu. W rzeczywistości, kierunek zmian i ich odmienność mogą mieć kluczowe znaczenie dla dostępności. Priorytetowe rodzaje i formy dostępności mogą różnić się w zależności od regionu i kraju, a dostępność nie zawsze jest nakierowana na
potrzeby grup docelowych. Może to być związane ze stopniem, w jakim inicjatywy są wspierane i dotowane przez władze samorządowe i/lub rządowe.
Powyższe ma z kolei wpływ na zakres dostępnych konstrukcji, na przykład pod względem ilości produkcji, które są udostępnione w pierwszej kolejności, czy też czy dostępność jest realizowana przez wolontariuszy lub profesjonalistów i w jakim stopniu rozwiązania technologiczne odegrają w nich rolę. Ostatni, ale nie mniej ważny, jest lobbing organizacji, który  okazuje się być kluczowy dla rozszerzenia przepisów i podniesienia jakości dostępności podczas wydarzeń na żywo.

Organizatorzy Sympozjum Projektu Unlimited zapraszają do zaangażowania się naukowców, praktyków, fachowców, inwestorów, decydentów i użytkowników projektowania włączającego i dostępnej postprodukcji dla teatru, baletu, występów hybrydowych, sportowych i innych wydarzeń (kulturalnych) realizowanych na żywo, który są dostępne (lub powinny być udostępnione) w każdej części świata.

Propozycje wystąpień można wysyłać do 1listopada na stronie internetowej Uniwersytetu w Antwerpii.