Model Kontraktowania usług na rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - Fundacja Widzialni

Wybierz język:

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żólty
 • Kontrast żółto-czarny

Dla niesłyszących

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Model Kontraktowania usług na rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych

Czas trwania projektu:

Luty 2012 – Czerwiec 2014
Projekt obejmował swoim działaniem województwo dolnośląskie, a jego wartość to 1 707 227, 80.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach  EFS POKL 6.1.1.
Realizatorzy projektu to partnerstwo międzysektorowe złożone z Fundacji Imago, PUP Ząbkowice Śląskie oraz przedsiębiorstwa Limes.
Grupą docelową projektu były osoby z niepełnosprawnością, publiczne oraz niepubliczne instytucje rynku pracy oraz podmioty działające na rynku pracy.

Cel główny projektu:

Wzrost skuteczności w aktywizacji społecznej i zawodowej biernych zawodowo osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu kontraktowania usług rynku pracy poprzez PUP do 31.05.2014 roku.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie dostępu do zatrudnienia biernych zawodowo osób niepełnosprawnych spełniających kryteria grupy odbiorców, poprzez opracowania modelu działania Społecznej Instytucji Rynku Pracy
 • wzrost potencjału instytucji rynku pracy w zakresie aktywizacji biernych zawodowo osób niepełnosprawnych z Dolnego Śląska poprzez opracowanie rozwiązań zakładających współpracę tych instytucji (model kontraktowania  usług rynku pracy).

Rezultaty:

Model Kontraktowania Usług Rynku Pracy miał na celu w sposób innowacyjny i skuteczny wspomóc działania Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

O istocie modelu stanowi przeniesienie na podmiot zewnętrzny (SIRP – Społeczna Instytucja Rynku Pracy – organizacja pozarządowa bądź inny podmiot niepubliczny) w ramach procedury kontraktowania zadań powiatowego urzędu pracy, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a w efekcie wykreowanie także modelu funkcjonowania i skutecznego działania SIRP jako partnera współrealizującego zadania wraz z urzędami pracy.


Artykuły
  Kontakt

  Fundacja Widzialni
  ul. Warszawska 53
  42-202 Częstochowa

  nr tel: 34 325 40 41
  e-mail: biuro@widzialni.org

  Czytaj więcej O fundacji

  Społeczności