Kwalifikacja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców: przedstawicieli sektorów objętych obowiązkiem zapewnienia dostępności dokumentów cyfrowych, takich jak sektor publiczny (administracja, podmioty realizujące zadania publiczne), sektor biznesowy, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa działające na rynkach regulowanych oraz objęte regulacjami związanymi z dyrektywą European Accessbility Act, sektor pozarządowy.

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowani pracownicy wcześniej wskazanych branż odpowiedzialni m.in. za audytowanie dokumentów, komunikację, marketing, obsługę klienta, reklamacje, zajmujący się opracowywaniem pism, decyzji, wzorców umów, ofert, analiz, raportów, a także publikacji elektronicznych.

Ocena zgodności dokumentów cyfrowych ze standardem WCAG jest podstawą wskazywania błędów w dostępności i sposobów ich poprawy. Tak duży odsetek dokumentów cyfrowych niezgodnych ze standardem WCAG uzasadnia zapotrzebowanie na kwalifikację "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)”. Obecność tej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest niezmiernie istotna w obliczu wymagań prawa polskiego i unijnego.