Podręcznik pt. "Badanie dostępności strony www w oparciu o WCAG" to prezentacja całego procesu badawczego. Książkę rozpoczyna opis czynności przygotowawczych. Organizacja miejsca, zaproszenie użytkowników niepełnosprawnych, dobór narzędzi. Jak mówi autor Artur Marcinkowski:

Sporo miejsca poświęcamy specyfice pracy z niepełnosprawnymi użytkownikami. Dalsza część, której głównym konsultantem jest Przemysław Marcinkowski, to opis analizy eksperckiej z wykorzystaniem wszystkich punktów WCAG. Następnie prezentujemy narzędzia służące badaniu i różnego rodzaju analizom serwisów internetowych.

W zakończeniu znajdziemy prezentację "Mapy dostępności", która została opracowana w ramach Grupy ds. dostępności zasobów Internetowych.

Pobierz podręcznik

Pobierz publikację "Badanie dostępności strony www w oparciu o WCAG" (plik w formacie PDF).