Dostępni dla Ciebie to projekt adresowany do młodych osób niepełnosprawnych w wieku 15-27 lat. Dzięki współpracy Fundacji Widzialni, Urzędu Miasta w Częstochowie i Fundacji Imago możliwe będzie przeprowadzenie szkoleń, realizacja staży i zatrudnienie uczestników.

Brak aktywności zawodowej, niski poziom wykształcenia, długie okresy pozostawania bez pracy to główne problemy młodych osób niepełnosprawnych, które stoją na przeszkodzie w znalezieniu zatrudnienia. Projekt wychodzi naprzeciw tej diagnozie i zakłada w pierwszym etapie przeprowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych w takich tematach jak:

  • telemarketing
  • grafika komputerowa
  • tworzenie stron www
  • sklep on-line
  • administrowanie siecią i serwerem
  • dostępność stron www

Podczas realizacji szkoleń uczestnicy otrzymają niezbędne wsparcie, w zależności od potrzeb i stopnia niepełnosprawności. Zapewniona zostanie odpowiednia forma przekazu (np. w przypadku osób głuchych - tłumacz migowy, osób niepełnosprawnych - oprogramowanie asystujące, osób niepełnosprawnych ruchowo - dostępność architektoniczna) oraz pomoc asystentów, mobilnych edukatorów, psychologa i coacha. W drugim etapie słuchacze zostaną skierowani na staże pracownicze w przedsiębiorstwach z regionu częstochowskiego oraz otrzymają wsparcie trenera pracy i osobistego asystenta. Na ostatnim etapie uczestnicy będą mieć możliwość zatrudnienia i wsparcie osobistego asystenta jeszcze przez trzy kolejne miesiące.

Projekt Dostępni dla Ciebie” to milowy krok w aktywizacji osób niepełnosprawnych, który dzięki aktywnemu wsparciu Urzędu Miasta w Częstochowie może stać się modelowym rozwiązaniem dla tego typu działań w całym kraju.

www.dostepnidlaciebie.org