Serwis jest zgodny ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1. na poziomie AA.

Serwis posiada:

 • Możliwość powiększenia czcionki i zmiany kontrastu  - udogodnienia dla niedowidzących lub korzystających z serwisu w trudnych warunkach oświetleniowych
 • Baner animowany z możliwością wymiany dowolnej ilości zdjęć, automatycznie skalowanych i dopasowanych do rozmiarów banera
  • Kalendarium
  • Galeria
  • Kontakt
  • Ankieta
  • Lokalizacja
  • Banery/Logo
  • Zobacz też
  • Generator deklaracji dostępności
 • Wyszukiwarkę
 • Formularz kontaktowy (możliwość wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio ze strony internetowej)
 • Możliwość ustawienia przerwy technicznej
 • Automatycznie tworzoną mapę serwisu
 • Strony informacyjne: polityka prywatności, deklaracja dostępności wraz z generatorem deklaracji
 • Możliwość dodawania linków do portali społecznościowych z automatycznie generowanymi ikonami (39 zdefiniowanych portali społecznościowych jak np.: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Skype, GitHub)
 • Możliwość wyświetlania banerów reklamowych w określonej przez szablon lokalizacji
 • Menu (podstrony):
  • możliwość tworzenia dowolnej ilości grup w menu
  • możliwość przenoszenia artykułów pomiędzy grupami menu
  • możliwość przenoszenia grup menu pomiędzy sobą
  • możliwość dodawania załączników do podstron
 • Tworzenie artykułów:
  • możliwość tworzenia dowolnej ilości artykułów
  • dodane artykuły mogą być wyświetlane chronologicznie bądź też można im narzucić kolejność w jakiej mają się pojawić na stronie
  • artykuły wyświetlane na stronie są  stronnicowane
  • możliwość prezentacji artykułów na stronie głównej
  • możliwość wyróżniania ważnych artykułów
  • możliwość ustalenia daty oraz autora artykułu
  • możliwość oznaczania artykułów pojawiających się na stronie głównej
  • możliwość przenoszenia artykułów pomiędzy grupami menu
  • możliwość dodawania plików graficznych do galerii przy poszczególnych artykułach. System przy przesyłaniu obrazów do galerii automatycznie skaluje obrazki do rozmiaru ustalonego w panelu administracyjnym. Galeria jest edytowalna tak, aby w każdej chwili użytkownik mógł rozszerzyć ją o dodatkowe zdjęcia
  • możliwość tworzenia (na poziomie wgrywania zdjęć na serwer) podpisów pod zdjęciami umieszczonymi w galerii przy poszczególnym artykule
  • możliwość publikacji plików wideo
  • możliwość publikacji załączników (w postaci plików MS Office 2000/XP/2003/2007, rtf, odt, plików txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, odt, odf, odp, swf, jpg, jpeg, png, gif, bmp, ppt, pptx, pps, avi, mov, mpg, mpeg, flv, mp3, mp4, wav, zip, rar, tar, 7z, ogg, ogv, wmv, rm, m4v, m2v, 3gp, 3g2 - dotyczy wgrywania na serwer plików z rozszerzeniami zapisanymi małymi i wielkimi literami)
  • możliwość drukowania artykułów
 • Edytor tekstu
  • TinyMCE 4 z dodatkiem umożliwiającym oznaczanie zmiany języka w treści (atrybut lang)
  • edytor wizualny z możliwością wizualnego tworzenia stron serwisu jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (ATAG 2.0)
  • Akapity automatycznie przekształcają się na akapit w rozumieniu HTML i są ujęte w znacznik
 • Moduły dodatkowe:
 • system zarządzania treścią (CMS) – panel administracyjny, chroniony jest hasłem z zabezpieczeniem przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania (blokowanie konta po 5 próbach błędnego wpisania hasła. Każda kolejna próba w wydłużających się automatycznie odstępach czasu.), możliwość przypominania hasła na adres email.

Ponadto system CMS posiada:

 • możliwość tworzenia kont użytkowników, edycji uprawnień
 • monitor aktywności - system zapisuje i udostępnia historię wszystkich operacji, włącznie z logowaniem. Historia jest dostępna dla administratora i zawiera takie informacje, jak: data i czas operacji (z dokładnością do minuty), nazwa użytkownika, rodzaj operacji, miejsce wykonania operacji lub nazwa pliku, na którym wykonano operacje
 • możliwość zmiany domyślnych wartości znaczników meta: tytuł  (title), słowa kluczowe (keywords), opis (description)
 • mechanizm umożliwiający generowanie przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL
 • zliczanie ilości wyświetleń podstron i artykułów
 • wyszukiwanie artykułów i podstron.
 • możliwość edycji informacji tekstowej na stronie głównej.
 • Repozytorium (miejsce przechowywania) plików, w które posiada możliwość zarządzania katalogami i plikami: tworzenie, kopiowanie, usuwanie.
 • możliwość dodawania linków do portali społecznościowych z automatycznie generowanymi ikonami (39 zdefiniowanych portali społecznościowych jak np: facebook, twitter, Youtube, instagram, skype, github)
 • możliwość ustawiania zdjęcia wiodącego dla górnego bannera dla podstron w zależności od szablonu
 • formularz pomocy
 • Podgląd wprowadzanego artykułu lub podstrony
 • Możliwość wprowadzania banerów reklamowych w określonej przez szablon lokalizacji jako statyczne obrazki, animacje lub fragmentu kodu HTML, z możliwością ustawienia limitu ilości wyświetleń lub daty.

Charakterystyka interfejsu opracowywanego systemu:

 • Szablony oraz panel administracyjny jest kompatybilny z większością współczesnych przeglądarek.
 • Szablony dostosowują się dynamicznie do szerokości ekranu urządzenia (RWD)

Panel administracyjny do zarządzania serwisem wyposażony jest w samouczek w formie instrukcji do pobrania oraz w postaci wyświetlanych podpowiedzi do funkcji i poleceń systemu, co ułatwi redaktorowi wprowadzanie treści w sposób dostępny dla wszystkich i jednocześnie przyczyni się do nabywania wiedzy z zakresu dostępności oraz wypracowania dobrych nawyków tworzenia treści dostępnych dla wszystkich.

Strona BIP posiada:

 • Link do strony głównej BIP.
 • Link do strony głównej internetowego serwisu informacyjnego podmiotu (o ile strona www nie jest jednocześnie stroną podmiotową BIP)
 • Logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony
 • Adres redakcji strony podmiotowej BIP
 • Menu przedmiotowe, które umożliwiające odnalezienie:
  • informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy, 
  • innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy,  a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
  •  informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych w szczególności: związanych z naborem do pracy;  wymaganych na podstawie ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Mapę serwisu
 • Strukturę menu z linkami do stron zbierających istotne bieżące informacje jak np.: aktualne ogłoszenia, najnowsze informacje, najczęściej poszukiwane informacje, oświadczenia majątkowe,  prowadzone rejestry  ewidencje i archiwa, strategie działania.
 • Oznaczenia informacji publicznej zamieszczonej w BIP:
  • dane określające podmiot udostępniający informację
  • dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację  lub odpowiada za treść informacji
  • dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP
  • Czas wytworzenia informacji
  • Czas udostępnienia informacji
 • Moduł wyszukujący,  umożliwiający znalezienie informacji dostępnych na stronach BIP. Moduł ten  pozwala na wyszukiwanie uchwał, zarządzeń, decyzji, ogłoszeń oraz innych dokumentów urzędowych udostępnionych na stronie podmiotowej BIP według dodatkowych kryteriów:
  • rodzaju dokumentu
  • organu i/lub jednostki/komórki organizacyjnej, który wytworzył informację
  • dat uchwalenia (w wybranym przedziale czasu)
  • numeru dokumentu (lub jego części)
  • tematycznie (wg słownika słów kluczowych)
 • Rejestr zmian treści
 • Strona podmiotowa BIP jest wyposażona w rejestr zmian publikowanych treści, aby obywatel mógł szybko zorientować się w zmianach, jakie wprowadzono w interesującym go zakresie informacji.  Informacje publiczne publikowane w BIP na poszczególnych stronach mają odsyłacz do rejestru zmian pozwalający na wyświetlenie listy zmian z podaniem czasu dokonania zmiany oraz osoby, która je wprowadziła wraz z możliwością obejrzenia archiwalnej wersji informacji publicznej przed wprowadzeniem tej zmiany
 • Statystyki odwiedzin: strona podmiotowa BIP zawiera licznik pobrań głównej strony podmiotowej BIP
 • Strona podmiotowa BIP jest skonstruowana w taki sposób i z wykorzystaniem takich technologii ażeby:
  • była poprawnie wyświetlana w trzech najpopularniejszych przeglądarkach internetowych
  • dla treści zgromadzone na stronach BIP możliwość:
   • drukowania,
   • kopiowania,   
   • przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji
  • była poprawnie wyświetlana w urządzeniach mobilnych.