Podczas tegorocznej konferencji Włączenie Cyfrowe organizowanej przez Fundację Widzialni, swój finał będzie miał konkurs Lider Cyfrowej Dostępności.

To pierwsza edycja Konkursu, którego celem jest promowanie działań i postaw osób, szczególnie wyróżniających się poprzez swoją aktywność na rzecz zwiększenia dostępności do zasobów cyfrowych dla wszystkich użytkowników niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, używanego sprzętu i oprogramowania.

Wierzymy, że promowanie pozytywnych praktyk w największym stopniu przyczynia się do rozwoju i poprawy stanu rzeczy.

Nazwa konkursu – Lider Cyfrowej Dostępności nie jest tu przypadkowa. Lider pełni w środowisku istotną funkcję, wyznacza kierunki działania, inspiruje osoby w swoim otoczeniu i wspólnie z nimi podejmuje się realizacji ważnych ze społecznego punktu widzenia inicjatyw. To niezwykle istotne, aby w dobie rozwoju nowych technologii i galopujących przemian wśród nas znaleźli się Liderzy Cyfrowej Dostępności, którzy zadbają o interesy grup narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Konkurs ma charakter zamknięty, nominacji kandydatów dokonają przedstawiciele Fundacji Widzialni oraz Jury w składzie:

  • Minister Marek Zagórski - Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
  • Minister Krzysztof Michałkiewicz - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  • Włodzimierz Marciński - Lider Cyfryzacji w Polsce
  • Ewa Krupa – Prezes Fundacji Orange
  • Tomasz Szadkowski - Prezes Soflab
  • Artur Marcinkowski - Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni

Konkurs będzie miał charakter cykliczny. W tym roku oraz w kolejnych latach, wspólnie z Jury Konkursu dołożymy wszelkich starań, by wyłonić najlepszego spośród kandydatów i uhonorować go tytułem Lidera Cyfrowej Dostępności.

Pliki do pobrania