Audyty

Szkolenia

Nagrody i wyróżnienia

Przedstawiciele Fundacji podczas gali wręczenia nagród Przyjaciel CSR 2015

Fundacja otrzymała wyróżnienie i zaszczytny tytuł "Przyjaciela CSR 2015", przyznawane przez Orange Polska dla osób i instytucji, które w szczególny sposób wspierały realizację idei CSR firmy. Wspólnie podejmowane działania to ważny krok w kierunku dostępności, poprawy jakości życia i funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Nagrody w konkursie Lodołamacze 2014

Brązowy medal w Konkursie Lodołamacze 2014. Kapituła Konkursu Regionu Śląskiego przyznała III miejsce Fundacji Widzialni w kategorii Instytucja, za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Fundacji Widzialni na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Przedstawiciele Fundacji podczas gali wręczenia nagród Sektor 3.0

Fundacja jest laureatem nagrody specjalnej "Sektor 3.0" przyznanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za wieloletnie i skuteczne działania na rzecz likwidacji barier powodujących wykluczenie cyfrowe osób niepełnosprawnych.