Trzeci z cyklu sześciu, zaplanowanych na ten rok przez Fundację Widzialni, raportów obejmuje badanie serwisów www wybranych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych w Polsce.

Osoby niewidome i niedowidzące oraz eksperci z dziedziny dostępności stron internetowych przebadali dziesięć serwisów internetowych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych w Polsce. Serwisy zostały wytypowane do badania na postawie wyników oglądalności i słuchalności zgodnie z Raportami prezentowanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.  Wybrano pięć najczęściej oglądanych kanałów telewizyjnych dostępnych w pakiecie naziemnej telewizji cyfrowej oraz pięć najczęściej słuchanych stacji radiowych. Sprawdzano kluczowe elementy WCAG 2.0, jak m.in. współczynnik kontrastu, poprawność linków, formularzy, opis elementów graficznych, poprawność HTML.

Wśród objętych badaniem kanałów telewizyjnych i stacji radiowych znalazły się:

 • TVP 1
 • TVN
 • Polsat
 • TV4
 • TVP Info
 • RMF FM
 • Radio ZET
 • Polskie Radio
 • VOX FM
 • Radio Maryja

To już trzeci Ranking, który prezentuje bardzo niski poziom dostępności stron internetowych z tzw. obszaru społecznie wrażliwego. Ponownie wszystkie przebadane strony uzyskały ocenę niedostateczną. Serwis TVP Info www.tvp.info otrzymał najwyższą wśród zbadanych serwisów notę, gromadząc 23 na 46 punktów. Najsłabiej pod kątem dostępności wypada serwis telewizji Polsat www.polsat.pl z uzyskanymi 13 punktami.

Plansza z wynikami rankingu stron WWW wybranych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych w Polsce

Przyczyną tak niskiego poziomu dostępności zbadanych serwisów są liczne błędy dotyczące niezgodności ze standardem WCAG 2.0, ujawnione w badaniu. Warto podkreślić, że są one przyczyną utrudnień lub całkowitego braku możliwości obsługi stron internetowych przez osoby z niepełnosprawnościami. Ponownie wśród błędów znalazły się: niepoprawna struktura i hierarchia nagłówków, brak poprawnie uzupełnionych treści alternatywnych grafik, błędy w kodzie HTML, słaby fokus aktualnie wybranego elementu utrudniający nawigację po stronie lub jego całkowity brak. Innym poważnym problemem, który występuje na stronach telewizji Polsat i TVN jest automatycznie odtwarzany dźwięk, który skutecznie utrudnia obsługę serwisu osobom korzystającym z programów czytających.

Wyniki rankingu dostępności stron WWW wybranych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych w Polsce
Serwisy wwwPunktacja   %   Ocena
www.tvp.info 23 50 niedostateczna
www.radiozet.pl 21 46 niedostateczna
www.voxfm.pl 19 41 niedostateczna
www.polskieradio.pl 18 39 niedostateczna
 www.radiomaryja.pl 18 39 niedostateczna
www.tv4.pl 16 35 niedostateczna
tvp1.tvp.pl 15 33 niedostateczna
www.rmf.fm 15 33 niedostateczna
www.tvn.pl 14 30 niedostateczna
www.polsat.pl 13 28 niedostateczna

Agenda ocen:

 • 0-32 niedostateczna
 • 33-38 dostateczna
 • 39-43 dobra
 • 44-46 bardzo dobra

Wyniki rankingu nie napawają optymizmem. Tym bardziej, że badaniem objęte zostały serwisy publicznego radia i telewizji, którym w związku z obowiązkiem pełnienia misji publicznej, a także w nowym kontekście budowy mediów narodowych, powinny być stawiane wyższe wymagania spełniania standardów wobec użytkowników o specjalnych potrzebach.

Ponadto właściciele wszystkich pięciu badanych kanałów telewizyjnych 5 czerwca 2013 roku podpisali porozumienie dotyczące realizacji udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku i z niepełnosprawnością słuchu w programach telewizyjnych. To akt samoregulacyjny zawarty w związku  z nowelizacją  art. 18a ustawy o radiofonii i telewizji, która nałożyła na nadawców telewizyjnych obowiązek dostarczania osobom z dysfunkcjami wzroku lub słuchu usług ułatwiających odbiór programu do 10% kwartalnego czasu emisji.

W ramach porozumienia nadawcy zobowiązali się m.in. do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o oferowanym programie z udogodnieniami.
Bez dostępnych stron www nadawcy nie są w stanie faktycznie wywiązać się z tego zobowiązania. W naszej opinii zamieszczanie informacji skierowanej do osób o specjalnych potrzebach w sposób dla nich niedostępny jest jednoznaczne z brakiem tej informacji.

Głównym powodem naszych działań są trwające w Unii Europejskiej prace nad Europejskim Aktem o Dostępności  (European Accessibility Act - EAA). Dokument, ten ureguluje kwestie dostępności dla usług i urządzeń z branż takich jak bankowość, transport, telekomunikacja, usługi audiowizualne, czy sprzedaż przez Internet. W związku z projektowanymi  regulacjami prawnymi, postanowiliśmy jeszcze większą uwagę zwrócić na sektor prywatny. W systematyczny i spójny sposób zaprezentować poziom dostępności stron www w ważnych z punktu widzenia użyteczności publicznej obszarach. W przypadku mediów dodatkowo aktualnie w UE twa przegląd dyrektywy audiowizualnej, który może doprowadzić do zmian legislacyjnych także w tym obszarze.

Badania otworzył Ranking dostępności stron WWW wybranych firm ubezpieczeniowych. Przy okazji pierwszego Raportu szerzej opisujemy powody oraz cele, dla których powstał tegoroczny cykl. Zapraszamy do lektury.