Czwarty, z tegorocznego cyklu raportów Fundacji Widzialni alarmuje o bardzo niskim poziomie dostępności serwisów WWW wybranych szpitali w Polsce. Osoby narażone na wykluczenie cyfrowe nie mogą w pełni korzystać z informacji na stronach szpitali. W konsekwencji tych zaniedbań mówimy, nie tylko o wykluczeniu cyfrowym i społecznym, ale również o trudnościach w dostępie do opieki zdrowotnej.

Osoby niewidome i niedowidzące oraz eksperci z dziedziny dostępności stron internetowych przebadali dziesięć serwisów internetowych. Tym razem obiektem naszego zainteresowania były wybrane polskie szpitale. Serwisy zostały wytypowane do badania na postawie wyników Rankingu Szpitali 2015. Badaniu pod kątem dostępności poddane zostały serwisy szpitali, które uzyskały najwyższą notę. Zależało nam na sprawdzeniu, czy dobrze prosperujące placówki opieki zdrowotnej, wysoko ocenione nie tylko ze względu na finanse, ale również zadowolenie pacjenta ze świadczonych usług, będą dostępne i przyjazne poprzez swoje serwisy WWW. Sprawdzano kluczowe elementy WCAG 2.0, jak m.in. współczynnik kontrastu, poprawność linków, formularzy, opis elementów graficznych, poprawność HTML.

Wśród objętych badaniem szpitali znalazły się:

 • Szpital Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 • Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie
 • Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia” S.A. w Lubinie
 • Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie im. Mikołaja Kopernika
 • Szpital Specjalistyczny Pro-Familia s.j. w Rzeszowie
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
 • Uniwersytecki Szpitali Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wszystkie szpitale otrzymały ocenę niedostateczną

Rezultat badania po raz kolejny nie napawa optymizmem. Zbadane strony WWW prezentują drastycznie niski poziom dostępności. Pierwsze miejsce w Rankingu  należy do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej www.szpitalbp.pl, który zgromadził 25 na 46 punktów możliwych do uzyskania w badaniu. Najsłabiej pod kątem dostępności wypada serwis Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego www.bieganski.com.pl z uzyskanymi 13 punktami. Mimo rozpiętości wyników, żadna z dziesięciu stron WWW poddanych badaniu dostępności, nie uzyskała oceny powyżej niedostatecznej, w sześciostopniowej szkolnej skali.

Plansza z wynikami rankingu stron WWW wybranych szpitali w Polsce

Poziom dostępności zbadanych serwisów jest zaskakująco niski. Liczne błędy dotyczące niezgodności ze standardem WCAG 2.0 generują trudności w poruszaniu się po serwisach przez osoby z niepełnosprawnościami lub całkowicie uniemożliwiają pozyskanie niezbędnych informacji. Wśród błędów znalazły się:

 • elementy graficzne w postaci obrazków i animacji w technologii flash nie posiadające poprawnie dodanych tekstów alternatywnych,
 • elementy nawigacyjne i treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu,
 • niepoprawna struktura i hierarchia nagłówków,
 • błędy w kodzie HTML.
Wyniki rankingu dostępności stron WWW wybranych szpitali w Polsce
Serwisy wwwPunktacja   %   Ocena
www.szpitalbp.pl 25 54 niedostateczna
www.szpital.zam.pl 24 52 niedostateczna
www.lecznicadd.pl 23 50 niedostateczna
www.barlicki.pl 23 50 niedostateczna
www.szpitalpleszew.pl 18 39 niedostateczna
www.mcz.pl 18 39 niedostateczna
www.szpital.olsztyn.pl 18 39 niedostateczna
www.rzeszow.pro-familia.pl 18 39 niedostateczna
www.co.bydgoszcz.pl 15 33 niedostateczna
www.bieganski.com.pl 13 28 niedostateczna

Agenda ocen:

 • 0-32 niedostateczna
 • 33-38 dostateczna
 • 39-43 dobra
 • 44-46 bardzo dobra

Wykluczenie cyfrowe wśród pacjentów szpitali

Negatywna ocena dostępności serwisów WWW wybranych placówek zdrowia to poważny problem. Wykluczenie cyfrowe, w tym obszarze może negatywnie rzutować na dostęp do odpowiedniej opieki medycznej osób z niepełnosprawnościami. Strony internetowe szpitali mają tu istotne znaczenie ponieważ często są one pierwszym źródłem informacji dla pacjenta.

Głównym powodem prowadzonych przez nas działań są trwające w Unii Europejskiej prace nad Europejskim Aktem o Dostępności  (European Accessibility Act - EAA). Dokument, ten ureguluje kwestie dostępności dla usług i urządzeń z branż takich jak bankowość, transport, telekomunikacja, usługi audiowizualne, czy sprzedaż przez Internet. W związku z projektowanymi  regulacjami prawnymi, postanowiliśmy jeszcze większą uwagę zwrócić na sektor prywatny. W systematyczny i spójny sposób zaprezentować poziom dostępności stron WWW w ważnych z punktu widzenia użyteczności publicznej obszarach.

Badania otworzył Ranking dostępności stron WWW wybranych firm ubezpieczeniowych. Przy okazji pierwszego Raportu szerzej opisujemy powody oraz cele, dla których powstał tegoroczny cykl. Zapraszamy do lektury.