Prezentujemy Państwu wyniki drugiego z cyklu sześciu, zaplanowanych na ten rok przez Fundację Widzialni, raportów. Badanie otworzył Ranking dostępności stron WWW wybranych firm ubezpieczeniowych. Przy okazji pierwszego Raportu szerzej opisujemy powody oraz cele, dla których powstał tegoroczny cykl. Zapraszamy do lektury. Głównym powodem naszych działań jest Europejski Akt w sprawie dostępności EAA (European Accessibility Act). To dokument  regulujący kwestię wymogów dla kluczowych usług i urządzeń z branż takich jak bankowość, transport, telekomunikacja, czy sprzedaż przez Internet.

W związku z nowymi regulacjami prawnymi, postanowiliśmy jeszcze większą uwagę zwrócić na sektor prywatny. W systematyczny i spójny sposób zaprezentować poziom dostępności w kluczowych z punktu widzenia użyteczności publicznej obszarach.

Osoby niewidome i niedowidzące oraz eksperci z dziedziny dostępności stron internetowych przebadali dziesięć serwisów internetowych, uczelni wyższych w Polsce. Serwisy zostały wytypowane do badania na postawie rankingu uczelni serwisu edukacyjnego Perspektywy, z 2015 roku. Wybrano pięć najwyżej ocenionych uczelni państwowych oraz pięć prywatnych. Sprawdzano kluczowe elementy, jak m.in. współczynnik kontrastu, poprawność linków, formularzy, opis elementów graficznych, poprawność HTML.

Wśród objętych badaniem uczelni wyższych znalazły się:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Raport wyżej wymienionych polskich uczelni odsłania bardzo niski poziom dostępności serwisów. Wszystkie przebadane strony, mimo różnic w ilości zdobytych punktów, nie przekroczyły progu oceny niedostatecznej. Najwyższą notę otrzymał serwis Uniwersytetu Warszawskiego www.uw.edu.pl, z wynikiem 27 punktów. Ostatnie miejsce to ex aequo portal administrowany przez Politechnikę Wrocławską www.portal.pwr.wroc.pl oraz www.amu.edu.pl Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z 15 punktami. Prezentowane wyniki w zestawieniu z maksymalną ilością 46 punktów możliwych do zdobycia, pozwalają na wniosek o złym stanie dostępności przebadanych stron.

Plansza z wynikami rankingu wybranych uczelni wyższych w Polsce

Badanie ujawniło szereg błędów, których następstwem są utrudnienia lub brak możliwości obsługi stron przez osoby z niepełnosprawnością. Często pojawiającym się problem są obrazki będące linkami, które zostały nieprawidłowo opisane lub nie posiadają treści alternatywnej w atrybucie alt. Wszystkie zbadane strony nie posiadają mechanizmu skip linków co znacznie utrudnia nawigację. Ponadto wśród błędów możemy również wymienić niewystarczający kontrast, słabo widoczny lub całkowity brak fokusa oraz błędy w kodzie HTML.

Wyniki rankingu dostępności wybranych uczelni wyższych w Polsce
StronaPunktacja%Ocena
www.uj.edu.pl 24 52 niedostateczny
www.uw.edu.pl 27 59 niedostateczny
www.amu.edu.pl 15 33 niedostateczny
www.pw.edu.pl 21 46 niedostateczny
www.portal.pwr.wroc.pl 15 33 niedostateczny
www.kozminski.edu.pl 20 43 niedostateczny
www.swps.pl 20 43 niedostateczny
www.pja.edu.pl 20 43 niedostateczny
www.lazarski.pl 25 54 niedostateczny
www.vistula.edu.pl 18 39 niedostateczny

Agenda ocen:

 • 0-32 niedostateczna
 • 33-38 dostateczna
 • 39-43 dobra
 • 44-46 bardzo dobra

Prezentowany Raport odsłania brak świadomości wśród uczelni wyższych o problemie wykluczenia cyfrowego. Coraz częściej słyszymy o dostępności architektonicznej budynków uczelni, o ich przystosowaniu dla osób z niepełnosprawnością. To ważne ponieważ prawo do edukacji posiada każdy obywatel. Jednak poprzez niniejsze badanie pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę dostępności nie tylko budynków, ale również dostępności w wymiarze cyfrowym. Strony uczelni powinny stanowić źródło cennych informacji, pomagać w dopełnieniu formalności i ułatwiać studiowanie. Jeśli prezentowana oferta edukacyjna jest kierowana do wszystkich, to należy dołożyć starań, by nie nosiła znamion dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnością, poprzez niedostępne serwisy WWW.