Fundacja Widzialni od lat monitoruje stan dostępności serwisów internetowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów administracji publicznej. Celem badań, przeprowadzonych przez Fundację Widzialni, jest zobrazowanie aktualnego stanu dostępności stron WWW administracji publicznej.

Na dostosowanie stron WWW instytucje publiczne miały 3 lata. Okres ten minął w połowie ubiegłego roku. Rozporządzenie o Krajowych Ramach Interoperacyjności obliguje instytucje realizujące zadania publiczne do zapewnienia zgodności ich serwisów ze standardem dostępności WCAG 2.0.

Raport Dostępności 2016 (PJM).

Informacja o Raporcie Dostępności 2016. Transkrypcja znajduje się pod filmem na YouTube

Plansza z wynikiem Raportu Dostępności 2016

Badanie objęło 118 stron WWW m.in. Kancelarii Prezydenta, Premiera, Sejmu, wszystkich ministerstw oraz wybranych urzędów im podległych. Zaledwie 23% badanych serwisów spełniało minimalne wymagania dla osób o specjalnych potrzebach. W ubiegłym roku ten wskaźnik wynosił niecałe 13%, w 2013 roku 1,7%. Fundacja Widzialni negatywnie ocenia tempo dokonywanych zmian.

Raport Dostępności 2016 - pobierz pełną wersję raportu

Coraz więcej instytucji decyduje się na współpracę ze specjalistami ds. dostępności począwszy od konsultacji podczas aktualizacji lub wdrażania nowego serwisu internetowego, poprzez testowanie, a skończywszy na szkoleniach redaktorów i administratorów. Wyniki tej współpracy możemy zaobserwować w serwisach, które zajęły wysokie pozycje w Raporcie Dostępności 2016 – mówi Przemysław Marcinkowski, specjalista ds. dostępności i audytor techniczny z Fundacji Widzialni.

Najważniejsze osoby i instytucje
Strony wwwI etapII etapIII etapSuma pktOcena
sejm.gov.pl 17 15,0 6,0 38,0 dostateczna - 76,0%
premier.gov.pl 14 15,3 7,7 37,0 dostateczna - 74,0%
prezydent.pl 13 16,7 7,0 36,7 dostateczna minus - 73,3%
sn.pl 13 15,0 6,7 34,7 niedostateczna - 69,3%
trybumal.gov.pl 11 14,3 8,0 33,3 niedostateczna - 66,7%
senat.gov.pl 13 11,0 6,0 30,0 niedostateczna - 60,0%
Administracja centralna - ministerstwa
Strony wwwI etapII etapIII etapSuma pktOcena
minrol.gov.pl 21 17,0 9,3 47,3 bardzo dobra minus - 94,7%
mr.gov.pl 18 17,0 9,0 44,0 dobra - 88,0%
mswia.gov.pl 18 17,0 8,0 43,0 dobra - 86,0%
mf.gov.pl 17 17,0 9,0 43,0 dobra - 86,0%
mc.gov.pl 18 15,7 9,0 42,7 dobra minus - 85,3%
mpips.gov.pl 16 14,7 9,0 39,7 dostateczna - 79,3%
mos.gov.pl 15 14,0 8,3 37,3 dostateczna - 74,7%
msp.gov.pl 16 13,7 7,3 37,0 dostateczna - 74,0%
mz.gov.pl 15 13,3 8,7 37,0 dostateczna - 74,0%
nauka.gov.pl 15 14,0 7,7 36,7 dostateczna minus - 73,3%
mib.gov.pl 12 14,3 7,7 34,0 niedostateczna - 68,0%
msport.gov.pl 12 13,7 8,3 34,0 niedostateczna - 68,0%
mgm.gov.pl 13 11,3 8,0 32,3 niedostateczna - 64,7%
mg.gov.pl  11    13,3  8,0  32,3   niedostateczna - 64,7%
men.gov.pl 12 11,3 9,0 32,3 niedostateczna - 64,7%
mkidn.gov.pl 12 11,7 7,3 31,0 niedostateczna - 62,0%
ms.gov.pl 12 11,3 6,7 30,0 niedostateczna - 60,0%
mon.gov.pl 10 11,0 8,3 29,3 niedostateczna - 58,7%
msz.gov.pl 3 11,0 7,7 21,7 niedostateczna - 43,3%

Na szczególne wyróżnienie zasługują serwisy internetowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju oraz serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które osiągnęły najwyższe wyniki w badaniu dostępności, wykazując dbałość o potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz znajomość standardu WCAG 2.0.

W przeprowadzonych audytach wykorzystano metodologię badań serwisów opracowaną wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Eksperci sprawdzili zgodność serwisów ze standardem WCAG, a osoby niepełnosprawne, m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonały również szereg zadań, które określiły łatwość poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocenę ogólnego wrażenia.

Raport Dostępności 2016 został zaprezentowany podczas Konferencji Cyfrowo Wykluczeni 20 kwietnia 2016 roku - przeczytaj więcej.