Reguły, 11 sierpnia 2014 r.

EOS AG Joanna Gardzińska
ul. Regulska 3
05-820 Reguły

LIST REFERENCYJNY

Fundacja Widzialni prowadzi bardzo interesujące i potrzebne szkolenia z zakresu dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Jako firma zarządzająca treściami i współpracująca z instytucjami kultury, z których oferty korzystają także osoby niesłyszące, niedowidzące i starsze, jestem bardzo zadowolona z odbytego szkolenia, które pozwoliło mi na lepsze zrozumienie potrzeb moich klientów względem dotarcia do tej wyjątkowej grupy docelowej. Dzięki szkoleniu Redagowanie treści dostępnej strony internetowej (WCAG 2.0)” mogę proponować instytucjom kultury rozwiązania odpowiadające ich wymaganiom, a jednocześnie zgodne z wytycznymi WCAG i przyjazne osobom niepełnosprawnym.

Polecam szkolenia z Fundacji Widzialni – dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego, przykłady działania programów do odczytywania stron internetowych dla osób niewidzących, a także rozpatrywanie zalet i wad stron na przykładzie instytucji, z którą współpracuję wpłynęły na moją pozytywną ocenę.

Joanna Gardzińska
EOS AG