Warszawa, dn. 22 lipca 2014 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
BDGbip-077-270/14

Fundacja Widzialni ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

REKOMENDACJA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło Fundacji Widzialni przeprowadzenie audytu podstron serwisu internetowego http://www.minrol.gov.pl, w zakresie ich dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardem WCAG 2.0.

Fundacja Widzialni przeprowadziła ww. audyt zgodnie z zapisami zawartej umowy, wykazując się przy tym wysoką jakość świadczonych usług oraz pełnym profesjonalizmem w działaniu.

Miłą i wysoko wykwalifikowaną kadrę Fundacji Widzialni cechuje elastyczność oraz umiejętność współpracy z klientami.

Dyrektor biura Dyrektora Generalnego
dr. inż. Dariusz Nieć