Warszawa, 8 maja 2014 

REKOMENDACJE

Współpraca Narodowego InstytutuAudiowizualnego z Fundacją Widzialni polegała na przeprowadzeniu audytu dostępności serwisu internetowego www.ninateka.pl wg standardu WCAG 2.0.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku prac nad dostępnością serwisu NINATEKI. Dzięki współpracy z Fundacją pozyskaliśmy cenną wiedzę o sposobie dostosowania naszego serwisu dla użytkowników o specjalnych  potrzebach. Ekspertem ds. dostępności odpowiedzialnym za badanie był Marcin Luboń, którego doradztwo i pomoc korzystnie wpłynęły na dostępność serwisu NINATEKI.

Bardzo cenimy i polecamy współpracę z Fundacją Widzialni. Wkład pracy i pomoc ekspertów Fundacji pozwoliły w maksymalnym stopniu dostosować serwis www.ninateka.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem,
Magda Bocheńska
specjalistka ds. udostępniania
Narodowy Instytut Audiowizualny