Warszawa, 22.05.2014

REKOMENDACJE

Orange Polska współpracuje z Fundacją Widzialni od 2012 roku. W ramach współpracy Fundacja wykonała audyt dostępności stron internetowych Orange Polska w oparciu o standard WCAG 2.0, przygotowała wytyczne do zmian oraz szkolenia dla pracowników zaangażowanych w tworzenie stron. Ponadto Fundacja pełni rolę stałego konsultanta w zakresie dostępności stron Orange Polska.

Pracownicy Fundacji, a w szczególności Przemysław Marcinkowski i Marcin Luboń wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem w powierzone im prace. Dodatkowy wewnętrzny audyt dostępność i przeprowadzony w ramach Grupy Orange wykazał, że obecnie serwis Orange Polska jest najlepiej dostosowany ze wszystkich oddziałów Grupy Orange na świecie.

Oprócz opisowej analizy user experience oraz kluczowych elementów wpływających na poprawne działanie programów czytających na naszych stronach www, Fundacja Widzialni sklasyfikowała wszystkie problemy, na jakie mogą napotkać na stronie osoby z niepełnosprawnościami i zaproponowali ich rozwiązanie.

Dzięki współpracy z Fundacją Widzialni - możliwości uczestniczenia w szkoleniach z zakresu tworzenia dostępnych stron internetowych zgodnych z wytycznymi WCAG 2.0, tworzenia dostępnych materiałów - nasi pracownicy oraz podwykonawcy mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i poszerzenia swojej wiedzy z dostosowania serwisu do potrzeb osób wykluczonych cyfrowo.

Oceniając dotychczasową współpracę, wiedzę i zaangażowanie, możemy rekomendować Fundację Widzialni, jako rzetelnego, profesjonalnego i odpowiedzialnego we współpracy partnera.

Magdalena Rędziniak
Dyrektor CSR Orange Polska S.A.