Chorzów, dnia 01.03.2011 r.

REKOMENDACJA

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z przyjemnością udziela swej rekomendacji Fundacji Widzialni dla działań obejmujących realizację szkoleń dla osób niepełnosprawnych  z zakresu obsługi komputera, oprogramowania i aplikacji internetowych. Fundacja Widzialni posiada wszelkie kompetencje dla prowadzenia szkoleń - niezbędną wiedzę, doświadczenie, narzędzia i zasoby. Legitymuje się także opinią organizacji prawdziwie zaangażowanej w działania prospołeczne na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jan Kwiecień
Dyrektor Okręgu