Warszawa, 4 sierpnia 2014 r.

REKOMENDACJE

Fundacja Widzialni przeprowadziła audyt strony Szybkiej Kolei Miejskiej, pod kątem jej dostępności i użyteczności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej.

Współpraca na każdym etapie prac przebiegała zgodnie założeniami. Pracownicy Fundacji - Przemysław Marcinkowski wykazali się dużą znajomością tematu dostępności i użyteczności stron internetowych.

W efekcie wspólnej pracy ekspertów oraz konsultantów powstał protokół niezgodności, w którym znalazły się informacje na temat błędów występujących w serwisie oraz wskazówki do ich usunięcia.

Szczegółowy raport przygotowany przez Widzialnych pozwolił naszej instytucji, jeszcze lepiej dostosować serwis do potrzeb osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Zdajemy sobie sprawę, że poprzez ułatwiony dostęp do informacji i usług przyczynimy się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia ich udziału w życiu społecznym.

Jesteśmy usatysfakcjonowaniu współpracą z Fundacją Widzialni bez wahania polecamy ich usługi.

Dyrektor Finansowy
Radosław Gawek

Dyrektor Przewozów
Jerzy Otrębski