Warszawa, 5 sierpnia 2014 r.

LIST REKOMENDACYJNY

Niniejszym informuję, że Fundacja Widzialni z siedzibą w Częstochowie przeprowadziła dla Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie szkolenie z redagowania treści dostępnej strony internetowej zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0.

Rzetelność i ogromne doświadczenie pracowników Fundacji przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności administratorów strony www.teatrwielki.pl w zakresie przygotowywania treści z dbałością o zachowanie standardów dostępności.

Dyrektor
Waldemar Dąbrowski