Warszawa, 2 marca 2011 r.

REKOMENDACJA

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym z pełnym przekonaniem udziela swojej rekomendacji Fundacji "Widzialni" dla działań obejmujących organizowanie oraz prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych z zakresu obsługi komputera, oprogramowania i aplikacji internetowych.

Fundacja "Widzialni" posiada wszelkie kompetencje niezbędne dla prowadzenia tego typu szkoleń - wiedzę, doświadczenie, narzędzia oraz zasoby techniczne i kadrowe.

Na podstawie naszych dotychczasowych kontaktów z Fundacją i współpracy przy realizacji różnych przedsięwzięć widzimy ją jako organizację prawdziwie zaangażowaną w działania prospołeczne na rzecz osób niepełnosprawnych.

Grzegorz Kozłowski
Dyrektor Towarzstwa Pomocy Głuchoniewidomym