Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r.

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

Pragnę serdecznie podziękować za wszelką pomoc w zakresie dostosowania serwisów internetowych Urzędu Transportu Kolejowego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ogromne  zaangażowanie i kompetencje Fundacji Widzialni pozwoliły  na przeprowadzenie audytu i usług konsultingowych z zakresu dostępności stron wg standardów WCAG 2.0.

Usługa doradcza świadczona przez Przemysława Marcinkowskiego i Marcina Lubonia została przeprowadzona profesjonalnie. Zawartość merytoryczna raportu z audytu świadczy o dużej wiedzy i doświadczeniu Fundacji Widzialni w zakresie świadczonych usług.

Cała współpraca przebiegała pomyślnie, a prace zostały wykonane terminowo. Na szczególne uznanie zasługuje sprawny proces komunikacji.

Urząd Transportu Kolejowego rekomenduje Fundację Widzialni jako profesjonalnego partnera w zaawansowanych usługach informatycznych .

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Krzysztof Dyl