Kwalifikacja adresowana jest do webmasterów, do redaktorów stron internetowych oraz do pracowników administracji publicznej przygotowujących dostępne treści dla obywateli oraz obsługujących strony internetowe.

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby odpowiedzialne za redagowanie stron internetowych w urzędach administracji publicznej, pracownicy działów IT instytucji kultury i sztuki, uczelni wyższych i placówek oświatowych, zajmujący się redagowaniem treści umieszczanych na prowadzonych stronach internetowych oraz redaktorzy stron internetowych firm telekomunikacyjnych i innych z sektorów objętych prawnymi regulacjami z zakresu dostępności cyfrowej. Posiadanie kwalifikacji daje również perspektywę samozatrudnienia przy redagowaniu stron internetowych.

Pośrednio kwalifikacja odpowiada na potrzeby nawet 30% społeczeństwa, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Są to osoby, które mają stałe lub przejściowe problemy w poruszaniu się w sieci. Nie tylko osoby z niepełnosprawnościami (niewidome, niedowidzące, głuche lub mające trudności z obsługą myszki czy klawiatury), ale także obcokrajowcy i osoby starsze. Strona internetowa opracowana zgodnie ze standardem WCAG oraz zgodnie z nim redagowana, pozwala na swobodne poruszanie się oraz zapoznanie się z jej treścią każdej osobie, niezależnie od sprawności i sprzętu z którego korzysta.

Obecność tej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest istotna, ponieważ będzie potwierdzać odpowiednie umiejętności osób redagujących oraz weryfikujących dostępność treści umieszczanych na stronach internetowych, a także jest niezbędna w obliczu wymagań prawa polskiego i unijnego oraz zapotrzebowania społecznego.